VIRTUS in AD

Virtus Communications
geeft vandaag in het AD advies over hoe je daar het beste mee kunt omgaan in de praktijk. Dit zijn de belangrijkste lessen uit het artikel:

  • neem zelf verantwoordelijkheid voor jouw blunder en treed handelend op.
  • wees zelf de brenger van het slechte nieuws en stel je kwetsbaar op.
  • verplaats je in de ander, die last heeft van jouw fout, en zorg voor een passende oplossing.
  • verstop je niet en kies voor persoonlijke communicatie richting alle betrokkenen.
  • pas op met humor, want humor is subjectief en bovendien wil je niet de indruk wekken dat je het probleem bagatelliseert!

https://lnkd.in/exZdNAc