STERK WAAR DE DRUK HET HOOGST IS

Onze ervaring, expertise en referenties liggen vooral in de markten waar de druk vanuit de omgeving het grootst is. Daar waar het belang van een sterke reputatie het meest pregnant is.

Neem nu de financiële sector (banken, verzekeraars, pensioenfondsen en accountants). Daar spelen communicatiethema’s zoals de herijking van de positionering ten opzichte van concurrenten, nieuwe verdienmodellen, beloning van bestuurders, producttransparantie en een gebrek aan consumentenvertrouwen.