Daarnaast helpen wij u graag bij het voorbereiden en managen van de communicatie voor situaties met grote impact op uw reputatie, zoals crises, fusies, overnames en reorganisaties. En mocht het een keer echt mis zijn gegaan dan ontwikkelen we de strategie voor het herstel van het vertrouwen bij de voor uw organisatie relevante doelgroepen.

Virtus Communications: niet zomaar een naam – Het Latijnse woord Virtus staat onder meer voor Deugd, Moed en Vastberadenheid. Dat zijn belangrijke randvoorwaarden voor succesvol reputatiemanagement. Randvoorwaarden voor organisaties die reputatiemanagement niet zien als cosmetica en als een doel op zich, maar juist als middel om te bouwen aan duurzaam succes: onderscheidend en bescherming biedend.

virtus ƒ 1 deugd; 2 moed; 3 vastberadenheid; 4 kracht; 5 deugdelijkheid.