Zo krijg je het vertrouwen

Het krijgen en behouden van het vertrouwen van de omgeving is een van de grootste uitdagingen voor organisaties. Het vertrouwen is immers historisch laag, zo blijkt uit de jaarlijkse Trust Barometer van het pr-bureau Edelman. En het is het vertrouwen dat bepalend is of een organisatie in staat is relaties te bouwen en te onderhouden met haar stakeholders. Het fundament van het vertrouwen komt voort uit 3 elementen:

  • Positieve relaties: is de organisatie in staat positieve relaties te bouwen met de stakeholders in haar omgeving.
  • Consistent gedrag: vertoont de organisatie eenduidig gedrag, dat ook past bij haar beloftes.
  • Juiste beoordelingen: is de organisatie zelf in staat om goede beoordelingen te maken bij het nemen van besluiten. Anticipeert de organisatie in de ogen van de omgeving adequaat op problemen.

Deze punten maken duidelijk dat de organisatie en haar bestuurder(s) zelf invloed kunnen uitoefenen op het creëren van vertrouwen bij de omgeving. Zij zullen wel bereid moeten zijn te investeren in de relatie met de omgeving en hun afwegingen, besluiten en daden inzichtelijk moeten maken. Wil je weten hoe? Reserveer ‘Reputatiemanagement voor Iedereen: https://lnkd.in/dMEuJxv