Personeel is Crisiscommunicator

Medewerkers zijn ook in crisistijd de allerbelangrijkste asset van een organisatie. Die kun je maar beter koesteren en dicht bij je houden.

Zorg dat de hele organisatie zich bewust wordt van de mogelijke risico’s die kunnen leiden tot crises. En dat men weet hoe er moet worden gealarmeerd en geacteerd indien een risico zich daadwerkelijk voordoet. Kortom een early warning systeem, waarin iedereen een rol heeft en beloon ze voor het oppakken van die rol.

Informeer je medewerkers altijd als eerste in het geval van een crisis. Zij zijn het die in de praktijk de vragen krijgen vanuit de omgeving en zij moeten dus als geen ander weten wat er speelt. Zorg dat ze in staat zijn te communiceren over de crisis. Verspreid dus intern de persverklaringen en de social media posts die de organisatie plaatst. Dan kunnen zij deze content delen met hun omgeving. Maak medewerkers bewust van de communicatierol die ze kunnen spelen en van het afbreukrisico dat er soms ook bestaat als ze onbezonnen te werk gaan in de communicatie.

Realiseer je dat medewerkers deze rol alleen kunnen vervullen als er in de organisatie een open- en uitnodigende cultuur bestaat.

Meer weten? Lees: https://lnkd.in/d72wF5A