Het Juiste Doen als Niemand Kijkt

 

Bonusdiscussies bij banken, ophef om coronasteun voor multinationals als KLM en Booking en de val van het kabinet-Rutte III om de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst. De meeste mensen deugen, maar dat geldt niet zonder meer voor onze instituties. De tijd leert dat organisaties geweldig kunnen ontsporen. Net als hun bestuurders staan ze onder extreme druk van de maatschappij en media. Druk die bovendien alleen maar toeneemt. In de toekomst zullen bestuurders nog vaker persoonlijk de kop van jut zijn, voorziet reputatie-expert Frank Peters.

Louter voldoen aan gemaakte afspraken en wet- en regelgeving is al lang niet meer voldoende. Om aan de verwachtingen en normen van de omgeving tegemoet te komen, moeten organisaties ethisch en integer gedrag vertonen. Integriteit is de heilige graal van leiderschap en cruciaal bij het opbouwen en behouden van een sterke reputatie.

In zijn nieuwste boek Het juiste doen als niemand kijkt bespreekt Peters de uitgangspunten van leiderschap in ethiek, aan de hand van voorbeelden en adviezen. Daarbij laat hij tien vooraanstaande filosofen en wetenschappers, onder wie René ten Bos, Rob van Es, Menno de Bree, Minke Tromp en Muel Kaptein, vanuit hun vakgebied reflecteren op integer leiderschap. De auteur geeft praktische inzichten en tips op het gebied van reputatiemanagement en integriteit en werkt toe naar het integriteitsframe. Een persoonlijk stappenplan dat bestuurders en hun adviseurs helpt zorgvuldig en afgewogen om te gaan met morele vraagstukken en de communicatie daarover met hun omgeving. Kortom, met het juiste doen, ook als niemand kijkt.

‘In deze complexe tijd is de reflectie op Het juiste doen als niemand kijkt essentieel voor een goede ontwikkeling van onze samenleving en van ieder van ons in deze samenleving’ – voormalig nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer in het voorwoord