Communicatie & Corona

Veel merken worstelen met de vraag hoe ze in deze Coronatijd kunnen blijven communiceren. Er zijn al verschillende uitglijders te zien geweest, zoals van het Nederlandse Stella Fietsen en het Franse brillenmerk Polette.

Met deze tips maak je de afweging in ieder geval zorgvuldig:

1. Pas op met inhakers: uiterste voorzichtigheid is geboden met campagnes die direct inhaken op het Coronavirus. De omgeving ziet een dergelijke campagne al snel als ‘lijkenpikkerij’, omdat je commercieel voordeel probeert te verkrijgen door de crisis. Een uitzondering vormen bijvoorbeeld (excuus)campagnes waarin je aangeeft dat er bijzonderheden zijn bijvoorbeeld rond de verkrijgbaarheid van jouw product als gevolg van de crisis.

2. Toets bestaande en nieuwe campagnes kritisch: past een nieuwe campagne qua stijl, toon en onderwerp wel in deze Coronatijd? Of is het beter uit te stellen tot het leed is geleden. Houd ook bestaande campagnes kritisch tegen het licht op de vraag of ze nog passen en geen negatieve associaties oproepen. Grijp in als je maar enigszins twijfelt. Beter niet doen dan of uitstellen. Gebruik marktonderzoek en de kritische blik van buiten om te toetsen of je risico loopt.

Natuurlijk moet je als merk door, maar maak de keuze zorgvuldig.