Rob van Es en Frank Peters starten Integriteitsreviewpanel

Organisatiefilosoof Rob van Es en reputatiestrateeg Frank Peters starten samen met Integriteitsreviewpanel

Organisatiefilosoof Rob van Es en reputatiestrateeg Frank Peters (VIRTUS Communications) starten samen het ‘Integriteitsreviewpanel’. Deze unieke dienstverlening biedt bestuurders en commissarissen van organisaties oplossingen bij morele kwesties die grote impact hebben op de interne samenwerking of de externe beoordeling van de organisatie. Billijkheid en transparantie, maar ook de mogelijke veroordeling via de sociale media, vragen om zorgvuldige afwegingen met het oog op de interne en externe stakeholders. Aan issues geen gebrek: gewenste veiligheid en ongewenste intimiteit; fysieke gezondheid en oprechte duurzaamheid; belangenconflicten in bestuur of organisatie; klokkenluiden; samenwerken met omstreden partners en zakendoen met twijfelachtige regimes. En wanneer dreigt gedrag over de grens te gaan van misbruik, corruptie en fraude? Al deze vraagstukken vragen om zorgvuldig afgewogen besluiten, waarin rekening is gehouden met de verwachtingen van de stakeholders in de interne en externe omgeving en de eigen vertrekpunten van de organisatie, zoals de missie, waarden en purpose.

 

Doorbreken tunnelvisie

Bestuurders in organisaties staan vaak alleen voor het nemen van morele besluiten. En meestal is het eigen perspectief leidend in de besluitvorming. Maar ook samen met de eigen toezichthouders lopen zij het risico in een tunnelvisie terecht te komen. Terwijl de omgeving een integere cultuur een besluitvorming verwacht, waarin is rekening gehouden met alle relevante morele aspecten. Ook als die besluitvorming onder hoge druk tot stand moet komen. De dialoog met het Integriteitsreviewpanel levert twee goed onderbouwde opties op voor moreel verantwoord bestuur in de organisatie. Naast het Integriteitsreviewpanel voor concrete morele vraagstukken, die al dan niet onder hoge druk genomen moeten worden, verzorgen Rob van Es en Frank Peters samen ook Integriteitsworkshops in organisaties. In deze workshops reiken zij het bestuur, raad van commissarissen of managementteam en relevante specialisten de handvatten aan voor het nemen van moreel verantwoorde besluiten. Dat gebeurt aan de hand van twee expertpresentaties en het oefenen met een of twee concrete praktijksituaties.

 

Complementaire kennis

Organisatiefilosoof Rob van Es en reputatiestrateeg Frank Peters zijn beiden afzonderlijk al meer dan dertig jaar werkzaam op bestuursniveau als adviseurs en trainers. De laatste jaren merken zij dat hun gebieden van expertise elkaar steeds meer raken. In de gezamenlijke integriteitsmethodiek die ze op basis van hun eigen ervaring hebben ontwikkeld, komt die raakvlakken ook terug. Zo ontwikkelde Rob van Es het 3Fasenmodel voor morele besluitvorming en Frank Peters ontwikkelde Het Integriteitsframe, een werkmodel om morele vragen aan te pakken. Daarnaast blijven er ook verschillen bestaan tussen hun invalshoeken en uitwerkingen. Juist hun samenwerking versterkt de toegevoegde waarde voor bestuurders en commissarissen. Zowel bij besluitvorming in crisistijd als in vredestijd.

 

Over Rob van Es

Rob van Es is consultant in morele besluitvorming, in de bovenstroom en de onderstroom van organisaties, in cultuurverschillen en in diverse vormen van macht in en om de organisatie. Hij heeft ervaring bij ministeries, banken, verzekeraars, ict-bedrijven, zorginstellingen, adviesbureaus, cultuurbedrijven en beroepsverenigingen. Tussen 1998 en 2020 was hij Universitair Docent Organisatiefilosofie bij de Faculteit Politieke Wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast was hij tien jaar docent in de Diagnostiek en in de Ethiek bij Sioo, Utrecht. Onderzoek en praktijkervaring komen samen in zijn trilogie Veranderdiagnose. De onderstroom van organiseren (Managementboek van het Jaar 2009); Professionele ethiek. Morele besluitvorming in organisaties en professies en Emotionele integriteit. De onderstroom van professionele ethiek. Zijn meest recente boek is Ethiek: emoties & argumenten uit 2021, met daarin de volledige uitwerking van zijn 3Fasenmodel voor morele besluitvorming.

Over Frank Peters

Frank Peters is oprichter en eigenaar van VIRTUS Communications, strategisch adviesbureau dat zich richt op het bouwen en beschermen van reputaties. Vanuit zijn bureau adviseert Frank opdrachtgevers in bedrijfsleven, non-profit en de overheid. Klanten zijn onder meer TNO, Achmea, Zilveren Kruis, KPMG, ABN-AMRO, CMS en veel zorginstellingen. Frank is gastdocent reputatiemanagement en crisiscommunicatie in opleidingen aan een aantal universiteiten (zoals Nijenrode, TIAS en Católica University Lisbon) en business schools (zoals Beeckestijn Business School). Hij is daarnaast veelvuldig spreker op congressen en seminars. Frank heeft inmiddels zeven managementboeken gepubliceerd over reputatiemanagement, crisiscommunicatie en woordvoering. In 2021 verscheen zijn laatste boek Het Juiste Doen als Niemand Kijkt over integer leiderschap (shortlist Managementboek van het Jaar 2022). Frank is lid van de raad van advies van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Commerciële Communicatie (SWOCC) van de Universiteit van Amsterdam en bestuurslid van onder meer het Volwassenenfonds Sport en Cultuur.