Nederland pessimistisch over wijziging pensioenstelsel

Hibou en Virtus Communications deden grootschalig social media onderzoek naar wijziging pensioenstelsel: Nederland is pessimistisch en maakt zich grote zorgen over de wijziging.

De komst van het nieuwe pensioenstelsel staat voor de deur. Hibou | Digital | Data Driven | PR en Virtus Communications deden onderzoek naar het sentiment en de beleving van deze stelselwijziging.
De uitkomsten waren impactvol, zoals je kunt lezen in bijgaand artikel uit Adformatie. De belangrijkste feiten op een rijtje:
– online is 84% negatief over het stelsel;
– de verandering roept grote weerstand op;
– de eigen koopkracht is leidend en men heeft veel vragen over de inleg, beleggen en de indexaties;
– zzp-ers voelen zich betuttelt.

Pensioenfondsen kunnen en moeten lessen trekken uit de onzekerheid en vragen uit de samenleving, want er is veel onzekerheid en onduidelijkheid bij het publiek. Men is pessimistisch en niet gerust op een goede uitkomst voor later.

Voor de communicatie over het nieuwe stelsel bieden deze data veel kapstokken. Het is dan wel zaak er naar te kijken en uit te leren. Immers veel beleid en communicatie komt tot stand zonder daarbij het perspectief van de omgeving te betrekken. Dat maakt dat vaak relevantie mist en niet voldaan wordt aan de verwachtingen van de stakeholders op wie de campagnes zich richten. Dat is doodzonde van de geïnvesteerde tijd en budgetten. Het is cruciaal op zoek te gaan naar de insights en van daaruit communicatie te ontwikkelen. Het zoeken van interactie met omgeving moet daarin altijd een belangrijke plaats krijgen, omdat de tijd van louter zenden gewoon voorbij is. Ken je stakeholders en zet ze centraal in jouw communicatieaanpak, zeker op een low interest en lastig te begrijpen onderwerp als pensioenen. Effectieve communicatie start altijd met luisteren.

https://lnkd.in/e5KhzjE6

#pensioenen #pensioenstelsel