Marcus Aurelius over integer leiderschap

De Romeinse keizer Marcus Aurelius schreef bijna tweeduizend jaar geleden tijdens zijn veldtochten een boekje met persoonlijke overpeinzingen. Bestuurders kunnen ook vandaag nog veel leren van de overpeinzingen van Aurelius, die gezien wordt als stoïcijnse filosoof.

Een aantal van zijn nog altijd relevante adviezen:
– Zorg er elk moment van de dag voor dat je weloverwogen en rechtvaardig handelt. Creëer daarvoor ook momenten van rust.
– Laat jouw daden, woorden en gedachten zijn als van iemand die elk moment het leven achter zich kan laten.
– Bezint eer je begint en ga recht op je doel af.
– Rechtvaardigheid, waarheid, zelfbeheersing en standvastigheid zijn de hoogste kwaliteiten van het menselijk bestaan.
– Hecht nooit waarde aan iets wat ertoe kan leiden dat je je belofte breekt, je eer verliest, haat, wantrouwen of wrok jegens anderen koestert, komedie speelt of hunkert naar iets wat het daglicht niet kan verdragen.
– Kom tot jezelf. Het is natuurlijk dat de rede, die op waarheid is gericht, voldoening vindt in rechtvaardig gedrag en in de gemoedsrust die daaruit voortkomt.
– Niet je gevoelens, maar je daden bepalen of je goed of slecht bent. Je deugdzaamheid of verdorvenheid blijkt niet uit wat je voelt, maar uit wat je doet.
– Wees op je hoede voor handelingen in strijd met het gemeenschappelijke belang.
– Wanneer iemand kan aantonen en overtuigen dat je een fout hebt gemaakt, dan ben je hem dankbaar en verbeter je de fout.

Meer weten over integer leiderschap? Lees dan: https://lnkd.in/em2fgC8
#integriteit #leiderschap #hetjuistedoenalsniemandkijkt