Koester de medewerkers

Ook in deze tijd van de Coronacrisis zijn medewerkers de allerbelangrijkste asset van een merk of organisatie. Die kun je maar beter koesteren en dicht bij je houden. Medewerkers spelen een dubbelrol voor crisismanagement: ze zijn de ogen en oren van het merk of de organisatie en zij zijn bovendien een geloofwaardige informatiebron voor de omgeving. Juist in deze tijd waarin bestuurders van bedrijven niet langer vertrouwd worden.

Met deze zes tips zorg je ervoor dat je medewerkers aangesloten houdt en actief benut voor het merk of de organisatie:

  1. Maak medewerkers bewust van de detectierol en communicatie rol die ze vervullen voor de organisatie.
  2. Houd medewerkers goed aangesloten. Informeer ze heel actief over alle ontwikkelingen en maatregelen. Doe dat voordat je met de buitenwereld communiceert. Zij zijn het namelijk die in de praktijk de vragen krijgen vanuit de omgeving en zij moeten dus weten wat er speelt.
  3.  Zorg dat medewerkers de juiste informatie hebben om te communiceren. In de praktijk doen ze dat toch, of ze dat nu mogen of niet. Verspreid dus intern de persverklaringen en de social mediaposts die de organisatie gebruikt in de communicatie. Dan kunnen zij, naast de persoonlijke informatievoorziening, deze content ook delen met hun omgeving.
  4. Ga actief in gesprek met de (middel)managers en eigen medewerkers en vraag uit wat hun gevoelens en emoties zijn en ga na welke informatie zij interne missen om hun communicatierol goed te vervullen.
  5. Spreek een early warningsysteem af met de medewerkers om signalen door te geven die zij vanuit de omgeving ontvangen, zoals van klanten, leveranciers en partners. Zorg dat ze weten wat ze hiermee doen moeten en aan wie ze deze kunnen doorgeven, zodat er opvolging plaatsvindt van vragen en/of klachten. En gebruik daarbij de aanwezige kennis bij medewerkers voor het creëren van oplossingen.
  6. Besteed aandacht aan de onzekerheid bij de medewerkers nu. Bij hen leven mogelijk vragen over continuïteit van de organisatie en hun eigen toekomst. En natuurlijk de zorg voor de eigen gezondheid. Geef veel persoonlijke aandacht aan de mensen en biedt handelingsperspectief. Juist ook als ze nu thuis werken. Plan periodieke updates in om medewerkers te informeren en naar hen  te luisteren.

Kortom maak werk van interne communicatie. Juist nu in crisistijd is dit onontbeerlijk.