De kolonisatie van de toekomst

David Van Reybrouck benadrukt in ‘De kolonisatie van de toekomst’, dat we aan de vooravond staan van een mondiale klimaatcrisis, die binnen korte tijd grote delen van het leven op aarde zal aantasten of zelfs onmogelijk zal maken. In zijn ogen koloniseren we daarmee de toekomst met dezelfde meedogenloosheid, dezelfde hebzucht en dezelfde kortzichtigheid waarmee in vroeger tijden werelddelen werden toegeëigend. Daarmee gedragen we ons als de kolonisten van de toekomstige generaties. De oplossing is het heruitvinden van wereldwijde solidariteit. Daarvoor is in de ogen van Van Reybrouck dialoog nodig. Maar daarnaast ook nederigheid, grootmoedigheid, geduld en de wil en de moed om samen vooruit te gaan.

Van Reybrouck ziet een belangrijke rol voor de burger in het helpen bijdragen aan de oplossing voor het klimaatprobleem. Hij pleit voor drie oplossingen waarmee overheden met burgerinspraak aan de slag moeten:
1. een burgerberaad, gevolgd door een preferendum. Vergelijkbaar met het de ‘Convention Citoyenne pour le Climat met gelote burgers, dat in Frankrijk door Macron werd georganiseerd.
2. een Global Assembly, een burgerberaad op internationaal niveau.
3. geïndividualiseerde emissierechten, waarvoor Barbara Baarsme recent ook pleitte.
En werken deze opties niet in de praktijk dan rest de burger nog slechts burgerlijke ongehoorzaamheid en kunnen burgers niets anders dan naar de rechter stappen om beleid af te dwingen van hun overheid.

Wetgeving is in zijn ogen alleen niet voldoende, omdat er een punt komt waarop de wetten niet langer verdedigbaar zijn, omdat ze indruisen tegen de rechtvaardigheid, de waardigheid of het leven zelf. Van Reybrouck bepleit dat de komende jaren daadkrachtig bestuur, moedige politiek en moreel leiderschap in deze tijd van crisis.

We moeten nu in actie komen. En bestuurders van organisaties spelen hierin een belangrijke rol door te kiezen voor langetermijnwaardecreatie voor alle stakeholders. En niet langer louter gericht te zijn op de korte termijn en het pleasen van de aandeelhouders.

Lees meer over dit proces in: Van Winst naar Waarde.

#integriteit #klimaat #stikstofdebat #vanwinstnaarwaarde