Ons laatste nieuws

Eric Heres, nu groepsdirecteur Communicatie & MVO bij verzekeraar Achmea, wordt mede-eigenaar/partner bij Virtus Communications. Samen met oprichter Frank Peters vormt hij vanaf 1 april a.s. Virtus Communications. Dit is een gespecialiseerd adviesbureau voor het bouwen en beschermen van reputaties en crisiscommunicatie, dat werkt voor marktleiders in onder meer de finance, zorg, food/agri en onderwijs/cultuur. 

Eric Heres heeft ruim 25 jaar ervaring in corporate communicatie. Hij is momenteel groepsdirecteur Communicatie & MVO bij Achmea. Daarvoor bekleedde hij soortgelijke functies bij FrieslandCampina, Wolters Kluwer en AkzoNobel. Ook was hij verantwoordelijk voor de communicatie bij de vakcentrale CNV en werkzaam in de regionale dagbladjournalistiek (Tubantia).

Eric Heres heeft veel ervaring met het bouwen en beschermen van reputaties van high profile ondernemingen en merken. Zijn specialismen zijn corporate reputatiemanagement, counseling van Raden van Bestuur, crisis- en issuemanagement. Ook heeft hij veel ervaring met complexe communicatie bij (inter)nationale fusies, overnames, reorganisaties en desinvesteringen. Daarnaast heeft hij zijn sporen verdiend met het vernieuwen, professionaliseren en stroomlijnen van communicatieafdelingen. Samen met zijn teams heeft hij inter(nationale) prijzen gewonnen zoals een Sabre Award, Magneet, SponsorRing, Giraffe en Sijthoff prijs.

ERIC HERES PARTNER BIJ VIRTUS COMMUNICATIONS

Eric Heres, nu groepsdirecteur Communicatie & MVO bij verzekeraar Achmea, wordt mede-eigenaar/partner bij Virtus Communications. Samen met oprichter Frank Peters vormt hij vanaf 1 april a.s. Virtus Communications. Dit is een gespecialiseerd adviesbureau voor het bouwen en beschermen van reputaties en crisiscommunicatie, dat werkt voor marktleiders in onder meer de finance, zorg, food/agri en onderwijs/cultuur. 

Eric Heres heeft ruim 25 jaar ervaring in corporate communicatie. Hij is momenteel groepsdirecteur Communicatie & MVO bij Achmea. Daarvoor bekleedde hij soortgelijke functies bij FrieslandCampina, Wolters Kluwer en AkzoNobel. Ook was hij verantwoordelijk voor de communicatie bij de vakcentrale CNV en werkzaam in de regionale dagbladjournalistiek (Tubantia).

Eric Heres heeft veel ervaring met het bouwen en beschermen van reputaties van high profile ondernemingen en merken. Zijn specialismen zijn corporate reputatiemanagement, counseling van Raden van Bestuur, crisis- en issuemanagement. Ook heeft hij veel ervaring met complexe communicatie bij (inter)nationale fusies, overnames, reorganisaties en desinvesteringen. Daarnaast heeft hij zijn sporen verdiend met het vernieuwen, professionaliseren en stroomlijnen van communicatieafdelingen. Samen met zijn teams heeft hij inter(nationale) prijzen gewonnen zoals een Sabre Award, Magneet, SponsorRing, Giraffe en Sijthoff prijs.

De Reputatieverzekering  voor Overheden: verzekerde ondersteuning bij het bouwen en beschermen van uw reputatie.

Transities in de zorg zorgen voor potentiele reputatie- en crisisdreiging

voor lokale overheden

De markt is in beweging

Reputatiemanagement wordt steeds belangrijker. Niet alleen voor bedrijven, maar juist ook voor overheden en hun bestuurders. Zij hebben namelijk te maken met impactvolle veranderingen, zoals de huidige transities rond de Wmo en de (jeugd)zorg. Deze veranderingen zorgen niet alleen voor mogelijke financiële en kwalitatieve issues, maar kunnen bij incidenten een grote druk en reputatieschade opleveren. Daarop zullen zij dus voorbereid moeten zijn om er goed mee om te kunnen gaan. Virtus Communicaties ondersteunt overheden, organisaties en bedrijven om zich te wapenen voor en te beschermen tegen inbreuken op de reputatie ten tijde van issues en crises. Bovendien hebben we zeer veel ervaring met de zorgsector en de transities die daarin momenteel plaatsvinden.

Aanbod voor bescherming

Virtus Communications heeft speciaal voor overheden een toegankelijke ondersteunende propositie ontwikkeld: De Reputatieverzekering  Overheden.

Wat bieden we u concreet? U kunt voor een laag bedrag per maand van de volgende diensten gebruik maken binnen de basisversie van de Reputatieverzekering  Overheden:

1. Permanente telefonische ondersteuning: gedurende het gehele jaar kunt u contact met ons opnemen in geval van vragen die direct raken aan de bescherming en/of versterking van uw reputatie en voorkomen uit de zorgtransities. Wij helpen u direct met uw vraag en/of reviewen de door u zelf ontwikkelde oplossing.

2. Kwartaalgesprekken: vier keer per jaar voeren we een gesprek met u (twee uur), waarbij wij met u de huidige situatie m.b.t. de zorgtransities en de effecten op uw reputatie en issue/risicosituatie doorspreken en bezien waar speciale aandacht nodig is ter bescherming van uw reputatie of juist kansen kunnen ontstaan om uw reputatie te versterken. U kunt vervolgens zelf door met het uitvoeren van de benodigde acties. Eventueel meerwerk dat indien gewenst uit de telefonischeondersteuning en/of de kwartaalgesprekken voortkomt zullen we u separaat aanbieden.

3. Standby beschikbaarheid en begeleiding van incidenten/crises: daarnaast zijn we voor grote impactvolle gebeurtenissen altijd standby voor directe ondersteuning. Niet alleen voor advisering, maar waar nodig ook voor het uitvoeren van de communicatieacties. De ondersteuning bij crisissituaties worden op uurbasis gefactureerd.

Met De Reputatieverzekering  weet u zich permanent verzekerd van een deskundig advies bij het beschermen van uw reputatie en garanderen wij u toegang tot en beschikbaarheid van onze services en kennis. Daarmee kunt u optimaal regie voeren over uw reputatie tegen vooraf bekende en beheersbare kosten.

Investering

De basisversie (opties 1 en 2) van de Reputatieverzekering  kost u slechts 500 Euro per maand (exclusief BTW). Daarvoor ontvangt u bovenstaande diensten. Dit bedrag factureren wij u steeds voorafgaand aan iedere nieuwe maand. Eventuele aanvullende reputatie-of crisisprojecten worden op basis van projectbegrotingen gecalculeerd of werkelijke uren (in geval van crisis, optie 3) voor u uitgevoerd. De overeenkomst voor De Reputatieverzekering  wordt (steeds) voor de periode van een jaar aangegaan. Afwijkende maatwerkafspraken zijn mogelijk op basis van uw concrete behoefte.

Meer informatie

Meer informatie over onze dienstverlening kunt u krijgen door te bellen met: Frank Peters / 0654615293

'Philips moet door het stof'

Rocco Mooij, redactie | 15 januari 2015, 10:38

 

Kan het Eindhovense concern een reputatiecrash voorkomen? Kenners over de winstwaarschuwing.

Philips-managers in de Amerikaanse stad Cleveland hebben jarenlang de formeel geëiste kwaliteitsnormen van de Food and Drug Administration (FDA) naast zich neergelegd, zo meldde het FD gisteren. Ondanks waarschuwingen van de machtige Amerikaanse gezondheidsinspectie leefde de fabriek de voorschriften voor medische apparatuur niet na. Elektronicaconcern Philips deed willens en wetens zaken met partijen die afgekeurde onderdelen leverden.  De kosten blijken 225 miljoen EuroVolgens woorvoerder van is dit exclusief reputatieschade. Wat vinden de deskundigen?

Saai is fraai

De winstwaarschuwing van Philips zet de reputatie van het bedrijf onder druk. Als het gaat om financiële communicatie is er een bekend motto: saai is fraai. Zorg ervoor dat je verwachtingen altijd precies nakomt: presteer niet beter dan je hebt ingeschat, maar ook zeker niet minder. ‘Overpromise & underdeliver’ leidt vrijwel direct tot vragen over de geloofwaardigheid van de afzender. Met name toezichthouders zitten als een bok op de haverkist als het vertrouwen wordt geschonden. Het is op dit moment speculatief om in te schatten wat de directe en indirecte gevolgen van de winstwaarschuwing zijn voor Philips, maar het is evident dat de gevolgen steviger zijn dan aanvankelijk voorzien. Het vertrouwen in de doelstellingen van Van Houten is in ieder geval niet versterkt. Philips kan bogen op uitstekende reputatie: in de regel wordt de dialoog met alle stakeholders door het Eindhovense concern op een voorbeeldige wijze onderhouden. Voorspelbaarheid is door de club van Van Houten tot kunst verheven. Juist daarom is er nu commotie onder stakeholders over de winstwaarschuwing. De verwachtingen zijn niet goed gemanaged en dat wakkert de kritiek aan. Kritische stakeholders zijn immers per definitie achterdochtig. Hun motto: waar rook is, is vuur. Het is de uitdaging om geruststelling  te organiseren. Dat is Philips aan haar stand verplicht.

Paul Stamsnijder, Reputatiegroep

Walk your talk

Dit is een serieus probleem voor Philips dat niet zomaar weggepraat is. Voor een bedrijf dat zich manifesteert als leidende partij in medische apparatuur is dit natuurlijk heel schadelijk. Vooral het feit dat Philips klaarblijkelijk al jaren op de hoogte was van de gebreken en de risico’s maakt het moeilijk te verteren. Dit kan Frans van Houten niet afdoen met een ‘gebrek aan operational excellence’. Dat accepteren aandeelhouders, toezichthouders, stakeholders en klanten niet. Philips zal diep moeten gaan om er echt zeker van te zijn dat dergelijke problemen voortaan wereldwijd uitgesloten zijn bij Philipsfabrieken. Vervolgens zou Philips dit moeten aangrijpen om echt de beste van de klas te worden waar het gaat om kwaliteit. Niet door het keihard te roepen, maar door het te doen: walk your talk. En door het keer op keer door anderen te laten bevestigen. En dan nog zal het heel lang duren voor we weer naar een Philips CT-scan apparaat kunnen kijken zonder te denken: hoe zat dat ook al weer met die afgekeurde onderdelen?

Ewald van Rooij, Lindblom Public Relations en Public affairs

Stokpaardje van de CEO

Philips doet er goed aan om alsnog tekst en uitleg te geven over het falen van de 'operational excellence', zeker omdat het een stokpaardje van de huidige CEO is. Toegeven dat de 'strategic excellence' hier ook te kort is geschoten zou Philips overigens sieren als multinational. Dus een keurig, beknopt (chronologisch) feitenrelaas  schrijven waarin je deze kwestie zelf fileert en laat zien waar maatregelen wel en niet genomen zijn. Een slotconclusie met behoorlijk wat zelfreflectie aangevuld met effectief beleid hoe dit in de toekomst tegen te gaan wil ook nog wel flink helpen denk ik. Kortom: opener, transparanter en laten zien waarom dit zo'n slepende kwestie is geworden. Dan zal er meer begrip komen. Sneller vertrouwen terugkeren. Juist op de moeilijke dossiers naar voren treden komt het leiderschap van een CEO ten goede. Een interview is vervelend, maar hier wel een must: het vertrouwen van investeerders dient aandacht te krijgen. Daarnaast kan de CEO meteen in een interview een statement naar de organisatie én naar de Raad van Commissarissen afgeven. Mocht dat laatste nodig zijn. Philips kan ook op dit dossier laten zien waarom het altijd communicatieprijzen in de wacht sleept.

Maryse Ducheine, zelfstandig adviseur

Kwetsbaar opstellen

De Raad van Bestuur van Philips zal moeten laten zien dat ze dit uiterst serieus nemen en dat ze 'in control' zijn.  In dergelijke situaties moet je je kwetsbaar opstellen en door het stof door open en eerlijk te zijn over wat hier is fout gegaan. Je zult excuses moeten maken voor het feit dat dit heeft kunnen gebeuren en niet eerder is opgelost. Bovendien zul je afstand moeten nemen van hoe gehandeld is. Dat hoort simpelweg niet bij een organisatie als Philips.  De RvB zal beterschap moeten beloven en moeten laten zien hoe ze dit oplossen en hoie ze herhaling voorkomen. Daar horen hele zichtbare stappen en dus daden bij. Daarover zullen zij periodiek moeten terugkoppelen naar de omgeving, inclusief toezichthouder(s). 

Frank Peters, Virtus Communicatie

- See more at: http://www.communicatieonline.nl/artikel/philips-moet-door-het-stof#sthash.xIxFIXm6.dpuf

Virtus Communications mocht een bijdrage leveren aan een discussie over de crisiscommunicatie voor Diederik Samsom in het Algemeen Dagblad van 13 december. Basis was: breng rust in de situatie, omgeef hem weer met een goede adviseur en zorg voor een heldere positionering, beleid en boodschappen voor de partij.

 

Tekst AD:

Hoe kan Samsom weer de weg omhoog vinden? Het eerste wat crisisexpert Frank Peters adviseert aan leiders met problemen is: zorg voor rust. "Sinds het in de peilingen slecht gaat met de PvdA merk je dat Samsom als persoon in de verdrukking zit. In zijn gezichtsuitdrukking zie je de irritatie, terwijl hij nu juist rust en zekerheid moet uitstralen.

Nog een advies uit het bedrijfsleven: Samsom moet de juiste mensen om zich heen verzamelen, die hem waarschuwen voor gevoelige dossiers en zijn opvliegende karakter in toom weten te houden. Het begin is er. Sinds deze week is Sherlo Esajas de woordvoerder van Samsom, die eerder persvoorlichter van Wouter Bos en politiek assistent van Minister Dijsselbloem was. 

Natuurlijk mag een politicus emotie tonen, maar hij moet wel controle houden over zichzelf. 

Virtus Communicatons in het vakblad C over reputatiemanagement en de kunst van het loslaten.

 

Virtus Communications werd gevraagd door het Algemeen Dagblad te reageren op het optreden van Staatssecretaris Van Rijn bij Jeroen Pauw. Inhoudelijk beleidsmatis had van Rijn een goed verhaal, maar wat ontbrak was empathie en begrip voor zijn opponent. Dat deed afbreuk aan de goede zaak. De spagaat was helder en zeer lastig: het ging immers om het verpleeghuis van zijn eigen moeder. Maar hij droeg duidelijk alleen de beleidsmatige pet. 

 

 

Het boek Reputatie onder Druk is weer leverbaar.

Vanaf nu is Reputatie onder Druk weer verkrijgbaar. Dit boek is een inleiding in de wereld van reputatiemanagement en bedoeld voor iedereen die geeft om de reputatie van zijn organisatie of die van zichzelf. Het boek geeft praktische handvatten voor het bouwen en beschermen van de reputatie in de dagelijkse praktijk. 

http://www.managementboek.nl/boek/9789462201286/reputatie-onder-druk-frank-peters

 

Training Crisismanagement voor de FEED industrie

Een incident komt altijd onverwacht. Als u niet daadkrachtig en adequaat reageert, kan een incident ontaarden in een crisis. Het vertrouwen in uw organisatie kan daarbij blijvend schade oplopen. Hoewel elke crisis uniek is, blijkt dat een goede voorbereiding de impact van een crisis kan beperken. Steeds meer organisaties verhogen daarom hun risicobewustzijn met risico-identificaties en business impact analyses.

Training Crisismangement Feed: Van Handboek naar Praktijk

<<lees hier het uitgebreide programma>>

De training biedt u en uw organisatie een basis van waaruit u snel en strategisch kunt handelen in een tijd die gekenmerkt wordt door hectiek. Tijdens de training bieden experts u een gereedschapskist met instrumenten aan die afkomstig zijn uit crisiservaringen uit de praktijk. De kennis en praktijkvoorbeelden helpen u om tijdens een crisis zelf de regie te blijven voeren.

Bent u als FEED-professional actief als bestuurder, riskmanager, QA-manager, communicatieadviseur, marketeer, dierenarts, inspecteur, toezichthouder, auditor of belangenbehartiger, dan is deze training interessant voor u. Crises worden beheerst met inbreng vanuit verschillende disciplines waarbij een effectieve onderlinge interactie centraal staat. De training gaat nadrukkelijk in op deze interdisciplinaire aanpak.

Door het kleinschalige karakter van deze training krijgt u de ruimte om de effectiviteit van uw eigen strategie te toetsen. In een kleine groep werkt u zelf een 'worst case scenario' uit. Slaagt u erin om snel een crisisdiagnose uit te voeren en strategische uitgangspunten te formuleren? U zult ervaren dat u door een effectieve voorbereiding – ondanks het uitzonderlijke karakter van een crisis – in staat bent om met crisismanagement doordacht te handelen en de gevolgen te beperken.

‘Camiel Eurlings is een matige fles wijn die te vroeg is opengetrokken’

 

Het blazoen van voormalig wonderboy Eurlings is danig besmet. Vier crisisexperts over de oorzaken en de gevolgen.

Geen mea culpa voor de vorm

Mijn advies in zes stappen.
1. Zorg dat je in het bedrijfsleven als 'good leaver' weggaat en neem voor zover mogelijk - bescheiden afscheid. Met andere woorden: wees je bewust welke breuk je wel of niet maakt.
2. Als er sprake is van een vertrekregeling, wees er dan transparant over en zorg dat je vertrekregeling geen nieuwe discussie uitlokt.
3. Als er snel een reden is om kritiek op je functioneren te erkennen, overweeg dat dan, maar doe nooit een mea culpa voor de vorm.
4. Ga het komende twee jaar niet alsnog via de media 'je gelijk halen', kies wel een natuurlijk moment voor een 'nieuwe start'. 
5. Neem de tijd om bij te komen van deze niet prettige ervaring. 
6. Zorg dat er de komende tijd geen discussie ontstaat over je woordvoering of over de woordvoerder. 

Maryse Ducheine, zelfstandig adviseur

Niet terug naar het bedrijfsleven

Camiel Eurlings is een matige fles wijn die ook nog eens te vroeg is open getrokken. Hij wordt nu behandeld door dr. J. De Vries. Terugkeer naar het bedrijfsleven? Geen goed idee. Dus nu maar afwachten tot het CDA weer de grootste partij van Nederland wordt....
Charles Huijskens, HuijskensBickerton

Zwijgen is geen optie

Het is duidelijk dat de reputatie van Camiel Eurlings een kras heeft opgelopen. Belangrijkste oorzaak daarvoor is nog niet eens zijn vertrek zelf, maar de geruchtvorming die is ontstaan rond dit vertrek. De framing is aan de buitenwereld overgelaten omdat betrokkenen zich onthielden van inhoudelijk commentaar. De officiële reden voor het vertrek van Eurlings is niet bekendgemaakt. De verklaring van KLM luidde: 'het besluit om nu te vertrekken is in onderling overleg tussen de voormalige minister en de raad van commissarissen genomen'. Dat voedt natuurlijk speculaties. Is een reputatie daarmee onherstelbaar beschadigd? Nee natuurlijk niet. Eurlings is nog jong en de tijd heelt nagenoeg alle wonden. Maar het had geholpen als de hoofdrolspelers zelf gecommuniceerd hadden over dit onderwerp en daarmee regie zouden hebben gevoerd. Natuurlijk gaat het hier over mensen, maar een CEO staat vol in de schijnwerpers en is daarmee een ’publieke figuur’. Zwijgen voor alle partijen is dan feitelijk geen optie! En er ligt nog voldoende communicatieruimte tussen zwijgen en het uitvechten van een 'conflict' tussen de CEO en de Raad van Commissarissen via de media. Dat laatste mag natuurlijk ook nooit gebeuren in zo’n geval.

Frank Peters, Virtus Communicatie

Gebrekkige communicatie

Wat het vertrek van Eurlings weer eens leert, is dat een vage verklaring leidt tot speculatie. Door een gebrek aan toelichting ging iedereen op zoek naar een eigen verklaring. KLM gaf louter aan dat het een besluit van de RvC was, met andere woorden: hij is ontslagen. En hij vertrekt per direct nog wel, ruim zestien maanden na zijn aantreden. In de afgelopen week heeft iedereen kunnen zien dat de gebrekkige communicatie heeft geleid tot speculaties: van discussies over de toekomst van het bedrijf (‘Air France-KLM verliest strijd met budgetconcurrenten’) tot flauwe grappen over de persoon Eurlings (‘hoogvlieger blijkt brokkenpiloot’) en bovenal gissingen over de oorzaak van zijn vertrek. Zo zou de oud-CDA-politicus onzichtbaar zijn geweest tijdens de ramp met de MH17 en de pilotenstaking, kende hij de luchtvaartindustrie niet, stond hij niet voor de Nederlandse belangen, paste hij niet in de cultuur van KLM en ja, de oud-politicus had ook nog nooit een groot bedrijf geleid. En door al die speculaties kreeg de directe benoeming van zijn opvolger, Pieter Elbers, een wansmaak. Het resultaat van de gebrekkige communicatie is reputatieschade voor alle betrokkenen: in dit geval voor Eurlings zelf, voor KLM en haar raad van commissarissen. KLM onwaardig.
Paul Stamsnijder, Reputatiegroep

- See more at: http://www.communicatieonline.nl/artikel/%E2%80%98camiel-eurlings-een-matige-fles-wijn-die-te-vroeg-opengetrokken%E2%80%99?sharehash=FCBuHD_v2tiBj9dfQZgBa2G9z0CtG6kW1fhMofHkL_I#sthash.oMuzGDcf.yU4A1e3q.dpuf

Pagina 5 van 6