Blog

Merken in problemen: Sorry zeggen doet geen pijn!

Column Frank Peters

Frank Peters

‘Sorry seems to be the hardest word’ was ooit een grote hit van de Britse zanger Sir Elton John. En niet voor niets want iedereen herkent zich hier wel in. In de praktijk is het voor velen een groot probleem. Terwijl een excuus maken niet altijd betekent dat je fout zit. Je geeft er vaak mee aan dat je de waarde van een relatie verkiest boven je eigen ego.

Excuus is geen marketing
Veel merken die in de problemen komen, vinden het lastig om een excuus te maken als het een keer echt mis gaat. Dat zag je ook aan Volkswagen met de dieselgate-affaire. De ‘excuusadvertentie’ was als initiatief prijzenswaardig, maar kwam veel te laat.

Bovendien was er eigenlijk geen sprake van een schuldbekentenis en excuus. Volkswagen ging niet door het stof. Sterker nog, ze kwam met een ‘reclametekst’ waarin met een kwinkslag (een nieuwe kleur) geprobeerd werd af te rekenen met de dieselgate-crisis. En het probleem zelf werd afgedaan als een ‘flinke fout’. Terwijl de hele wereld toch gezien en gehoord heeft dat hier sprake is geweest van fraude, bedrog en manipulatie. Het is duidelijk dat deze campagne door marketing en legal samen was gemaakt.

Omgeving serieus nemen
Hoe moet het dan vraag je je dan af. Op de eerste plaats zal de omgeving gewoon serieus genomen moeten worden in communicatie. En dan gaat het niet alleen om de consument, maar ook om de andere stakeholders zoals overheid, politiek en toezichthouders. En wat te denken van de aandeelhouders die net heel veel geld hebben verloren door deze affaire. Daar doet deze crisis pijn en dat doe je niet af met een kwinkslag. Wat dat betreft kan VW nog wat leren van General Motors. Toen de nieuwe CEO van General Motors Mary Barra in 2014 nog maar net was aangetreden moest ze haar eerste crisis al managen: een recall van 1,7 miljoen auto’s. Barra en haar adviseurs kozen onder meer voor een gefilmd persoonlijk excuus. Ze gaf voor miljoenen kijkers toe: “Something went very wrong…and terrible things happened.” Media prezen haar transparantie en actie. Vooral omdat CEO’s meestal de neiging hebben om onder te duiken ten tijde van crisis.

Excuses maken of niet?
Moet je als merk in een crisis nu wel of niet publiek excuus maken? Daarover zijn de meningen verdeeld. Of een excuus op zijn plaats is, hangt af van de feitelijke situatie. Belangrijk is het besluit zeer weloverwogen te nemen. Barbara Kellerman – Kennedy School of Government van Harvard – suggereert dat een organisatie zich de volgende vragen moet stellen voordat zij dit besluit neemt:

 • Wat voor functie dient een publiek excuus?
 • Wie profiteert van een publiek excuus?
 • Waarom is een publiek excuus belangrijk?
 • Wat zullen de effecten zijn van een publiek excuus?
 • Wat gebeurt er als een publiek excuus bewust uitblijft?

Natuurlijk speelt ook de juridische afweging altijd een belangrijke rol, maar pas op dat je niet voorbij gaat aan het sentiment en de emotie in de omgeving. Je kunt een excuus namelijk op veel verschillende manieren formuleren.

In de ogen van Kellerman moet een excuus snel gemaakt worden na het ontstaan van de crisis en in ieder geval de volgende vier componenten bevatten:

 1. Toegeven van de fout.
 2. Aanvaarden van de aansprakelijkheid.
 3. Betreuren wat er is gebeurd.
 4. Zeggen dat het niet meer zal gebeuren en hoe je dat borgt.

Geen excuus zonder daden
Niet altijd leveren excuses ook daadwerkelijk waardering op. Bepalend voor acceptatie zijn bijvoorbeeld de verwachting van de stakeholders, de timing van het excuus en het feit of het hier gaat om een herhaling van dezelfde fout. Reputatie en geloofwaardigheid van het merk spelen vanzelfsprekend ook een belangrijke rol. Net als de authenticiteit en tone-of-voice van de communicatie van het excuus.

Het maken van een excuus alleen is overigens niet genoeg. Dit moet gepaard gaan met concrete daden. Het is bijvoorbeeld belangrijk om duidelijk te maken wat de organisatie doet om de crisis op te lossen en herhaling te voorkomen. Vervolgens is het zaak om goed naar de response op het excuus te luisteren en daarop niet onmiddellijk weer te reageren.

Een publiek excuus is niet eenvoudig, maar soms helaas heel hard nodig om de reputatie van het merk te beschermen. En als je kiest voor een excuus, doe het dan weloverwogen en welgemeend! Want alleen dan ben je in staat om het vertrouwen terug te winnen.

Frank Peters is lid van de Raad van Advies van SWOCC en eigenaar van Virtus Communications.

 

Deze column verscheen eerder op:

http://www.swocc.nl/nieuws-item/merken-in-problemen-sorry-zeggen-doet-geen-pijn/

Omgevingssensitiviteit is cruciaal voor effectief reputatiemanagement. Recent zag je het weer bij het issue van Alliander en de topsalarissen. Als reputatiemanagement niet aansluit bij de verwachtingen van de stakeholders het gedoemd te mislukken. Organisaties zijn nog te vaak gericht op eigen belang en redeneren vooral vanuit de ratio van het eigen gelijk. Soms niet eens onterecht. Feit is echter dat ratio lang niet altijd meer doorslaggevend is in deze wereld die gedomineerd wordt door emotie.

 Je zult dus terdege rekening moeten houden met het sentiment van de omgeving. Zorg er dus voor dat je weet wat er van je verwacht wordt. Luister naar de stakeholders en neem de mening en verwachtingen serieus. Je zult daar tenminste aan moeten voldoen om succesvol te zijn.

 Over-deliver

 Tom Peters zag het lang geleden al als de formule voor ieders succes: “under promise and over deliver!”. In de huidige overvolle markt is het moeilijk op te vallen. En daardoor beloven we al snel veel meer dan we in de praktijk kunnen waarmaken. Met als probleem dat je uiteindelijk niet voldoet aan de door jou zelf gewekte verwachtingen. Peters is van mening dat dit absoluut de verkeerde route is. Zijn advies is om je juist te onderscheiden op betrouwbaarheid. Het nakomen van afspraken was nog nooit zo belangrijk als in deze tijd van onzekerheid.

 Tom Peters heeft natuurlijk een punt. Je maakt het verschil als je nog net iets meer doet dan wat de ander verwacht. Feitelijk gaat het hier vooral om realisme, eerlijkheid en het goed managen van de verwachtingen. Beloof nooit te veel en kom je afspraken altijd na. Dat zorgt voor vertrouwen en sterkt je reputatie. 

 Respect

 Het is een kwestie van het respecteren van de ander. Dat start met luisteren en mondt vervolgens uit in dialoog, interactie en samenwerking. Bedrijven die besturen en reputatiemanagement bedrijven vanuit een ivoren toren maken zich bewust kwetsbaar en lopen grote risico’s op het punt van de reputatie. Niet alleen voor de organisatie zelf, maar ook voor de individuele reputatie van haar bestuurders en de leden van haar raad van commissarissen.

 Objectief en indringend advies

 Als communicatieprofessionals hebben we een belangrijke rol in het beschermen van onze organisaties en onze bestuurders. Wij zullen dus moeten zorgdragen voor continue monitoring, reputatiemeting en dialoog en debat met de stakeholders. Maar bovenal voor een objectief en indringend advies aan de beleidsmakers en toezichthouders in onze organisaties.

 

- See more at: http://www.communicatieonline.nl/blog/reputaties-vallen-staan-bij-gevoel-voor-de-omgeving#sthash.386Utnlz.H0IxtWQ2.dpuf

Feyenoord deed een journalist in de ban en dat leidde tot behoorlijk wat ophef in zowel de voetbal- als de communicatiewereld. Voetbal leeft zullen we maar denken. De vraag die natuurlijk gerechtvaardigd is of een dergelijke actie van een organisatie –in dit geval Feyenoord- past in deze tijd. De natuurlijke reactie daarop is natuurlijk nee. Een organisatie moet altijd in gesprek houden met haar stakeholders. En dat geldt voor de vijanden nog meer dan voor haar vrienden. Michael Corleone zei het al in The Godfather II: “My father taught me keep your friends close, but your enemies closer”. En ook Frank Underwood in House of Cards refereerde aan dit onderwerp met zijn advies: “Winners build bridges. Losers build Walls.” Michael en Frank hebben volstrekt gelijk natuurlijk. Feyenoord schendt hier basisregel nummer 1 voor stakeholdermanagement. En het is begrijpelijk dat Voetbal International (VI) zich hierover opwindt. Zij moeten bovendien hun journalistieke rol kunnen blijven vervullen. Eerder handelde Feyenoord al op een zelfde manier bij het AD en RTV Rijnmond. 

Journalistieke principes

Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook belangrijk dat media hun werk fatsoenlijk doen en de 'afgesproken' journalistieke principes daarbij respecteren. Veel te vaak staan deze principes onder druk door de te krappe dealines bij media of de zoektocht naar de ultieme scoop. Relaties en vertrouwen worden op het spel gezet door de jacht naar het korte termijn scoren. Vanuit dit perspectief is ook weer begrijpelijk dat organisaties steeds meer in opstand komen tegen deze ontwikkeling. Zeker omdat de werkelijkheid en waarheid hierdoor nog wel eens geweld worden aangedaan. In dat licht bezien lijkt de boycot van Feyenoord ook een soort van 'noodkreet'. 

Op zoek naar hernieuwde samenwerking

Een boycot is natuurlijk niet de juiste oplossing, maar het is wel een signaal. Organisaties en media zullen open met elkaar in gesprek moeten om een goede samenwerkingsvorm te behouden. Ik zeg bewust ‘samenwerking’, want beiden hebben elkaar nodig. Feyenoord en VI moeten dus als grote kerels om de tafel en samen te komen tot een oplossing in dit conflict. Daar zijn niet alleen deze partijen, maar ook de in het Feyenoord-nieuws geïnteresseerde voetballiefhebber bij gebaat. Principes en normen gelden voor beide partijen: dus organisaties en media. Daarover moeten we met elkaar in gesprek en dat geldt breder dan Feyenoord en VI alleen!  

Veel bestuurders zien excuses als een teken van zwakte. Dat is een misvatting. Onlangs verscheen over het toegeven van fouten door bestuurders van bedrijven een interessant artikel op Harvard Business Review van de hand van Jim Whitehurst, de CEO van technologiebedrijf Red Hat. Zijn pleidooi ging vooral over het intern durven toegeven van fouten door de CEO’s. In zijn ogen is het een wapen waarmee bestuurders geloofwaardigheid en autoriteit kunnen verkrijgen. En daarmee hun reputatie juist kunnen versterken in plaats van verzwakken.

Omgeving serieus genomen

Natuurlijk geldt dit niet alleen in interne situaties. Zo kan in crisissituaties een kwetsbare opstelling van de CEO naar binnen en buiten van grote waarde zijn. Hij laat daarmee zien dat hij de omgeving serieus neemt. De bestuurder laat daarmee ook zien menselijk te zijn en oog te hebben voor het sentiment in de zijn omgeving. Bovendien is het vaak de enige manier om weer constructief in gesprek te komen met de omgeving. Je moet soms 'door het stof' om uiteindelijk sterker uit de strijd te komen. Het is dus belangrijk om gemaakte fouten ook daadwerkelijk toe te geven. En een excuus is de logische vervolgstap.

Geen woorden zonder daden

Maak je een keer echt een fout, zorg er dan voor dat jouw excuus in ieder geval de volgende elementen bevat:

 • geef toe dat je fout zat;
 • aanvaard de aansprakelijkheid daarvan;
 • geef aan dat je betreurt wat er is gebeurd;
 • zeg dat het niet meer zal gebeuren;
 • en benoem concreet wat je eraan doet om herhaling te voorkomen.

Het toegeven van fouten en het maken van een excuus alleen is nooit genoeg. Het moet gepaard gaan met concrete daden. Geef dus aan wat je doet om een fout of crisis op te lossen en hoe je die gaat voorkomen in de toekomst. Benoem daarvoor ook de concrete acties. Bovendien is het belangrijk dat je deze beloftes vervolgens ook daadwerkelijk nakomt en de realisatie van de acties zichtbaar maakt.

Timing en regie zijn cruciaal

Net als voor crisiscommunicatie in algemene zin geldt ook hier dat regie en timing cruciaal zijn. Als je net als BP bij de olieramp in de Golf van Mexico bijna twee maanden wacht met het toegeven van de fout en een publiek excuus, dan kun je inmiddels al de helft van de beurswaarde van jouw organisatie zijn kwijt geraakt. Bovendien loop je het risico dan zelf al gesneuveld te zijn als bestuurder. Jouw positie wordt er immers niet sterker op als je gedwongen wordt een fout toe te geven onder druk van buiten. Het is dus belangrijk dat het initiatief bij jou ligt en dat je zelf verantwoordelijkheid neemt. Daarmee toon je leiderschap en voer je zelf regie in plaats van dat je je op de knieën laat dwingen door de omgeving. In een volgend blog zullen we nader ingaan op de samenwerking met juristen, want juist op het punt van excuses en het toegeven van fouten ontstaan in de crisispraktijk nog wel eens discussies die zorgen voor vertraging en verlies van slagkracht.

 

Eerder verschenen op CommunicatieOnline.

 

 

De Nederlandse Spoorwegen benoemt een Directeur Ethiek, die erop moet gaan toezien dat de organisatie ‘zorgvuldig en fatsoenlijk’ gaat ondernemen. Natuurlijk hebben we de afgelopen weken kunnen vaststellen dat het niet goed zat met het ethisch handelen van de NS, maar met deze stap zeg je eigenlijk dat het er nog veel slechter voorstaat dan we al dachten. En dat het geen incidenten waren, maar een structureel probleem binnen de organisatie. De meningen over deze daad lopen uiteen. De een vindt het een moedige en oprechte daad om een groot probleem aan te pakken. Terwijl de ander het vooral ervaart als een PR-actie voor de politiek/maatschappelijke bühne.

 

Randvoorwaardelijk

De vraag is of je een directeur symptoombestrijding nodig hebt of dat je gewoon moet opereren zoals het hoort. Ethisch handelen is namelijk randvoorwaardelijk voor het ondernemen van nu. Het is noodzakelijk voor de license to operate. Daar hoort de organisatie en haar bestuurlijke top gewoon keihard op te sturen. Zij moeten dit zeker niet doen om onderscheid te creëren, zoals dat in het verleden op dit punt in reputatiemanagement nog wel eens gebeurde. Die tijden liggen al ver achter ons. NS zal vooral door daden moeten laten zien dat ze kiest voor een andere koers, waarbij zij hard afrekent met misstanden. Niet een aangewezen Directeur Ethiek, maar de Raad van Bestuur zal daarin zelf het voortouw moeten nemen en het voorbeeld moeten geven. Het gaat immers om de voorwaarde voor het bestaan van dit prachtige bedrijf. Natuurlijk is het goed om de acties zichtbaar te maken voor buiten, maar de vraag is of een benoeming als deze bijdraagt aan de gewenste cultuurverandering en beeldvorming. Die zal echt uit de top zelf moeten komen.

De val van Sepp Blatter (FIFA) en Timo Huges (NS) laat zien hoe kwetsbaar de bestuurders persoonlijk geworden zijn. Reputatie is niet voor niets inmiddels het nummer 1 topic in de boardroom geworden. Het besef groeit sterk bij bestuurders dat hun organisatie steeds meer onder een vergrootglas ligt en de druk toeneemt. Dat ondervinden bedrijven immers ook aan den lijve. De vraag is echter of het bij het onderkennen van de zorg blijft of dat er ook actief gehandeld wordt om de corporate reputatie te versterken en risico’s adequaat te managen.

De praktijk is anders

Deloitte deed recent onderzoek naar de investeringen die ondernemingen doen in het managen van hun reputatie en risico’s. En dat onderzoek is wederom een bevestiging van het feit dat de awareness voor reputatie groeit, maar het met de implementatie in de praktijk nog echt anders gesteld is. 39% van de onderzochte bedrijven beoordeelt haar reputatierisicoprogramma als gemiddeld of onvoldoende. Slechts 19% van de onderzochte bedrijven denkt echt klaar te zijn voor reputatierisico’s. Bedrijven die zich goed voorbereid vinden kijken dan met name naar interne risico’s, zoals wangedrag van medewerkers of het voldoen aan compliance-eisen. Externe risico’s zijn veel minder in scope en ook minder goed voorbereid.

Persoonlijke druk is de drijfveer

Tussen de theorie van onderzoek en de praktijk van handelen zit dus nog een gapend gat. Wat is dan toch de drijfveer voor de huidige zorg in de boardroom om de reputatie. Waarschijnlijk is het vooral de angst is om zelf de volgende Blatter of Huges te worden. De reputatie van de onderneming en de persoonlijke reputatie worden namelijk steeds directer gekoppeld. Als een organisatie niet adequaat en juist omgaat met onverwachte inbreuken op de reputatie, dan verlegt de druk zich direct naar de persoonlijke positie van de verantwoordelijke bestuurders. En dat heeft steeds vaker persoonlijke gevolgen. De omgeving wil namelijk verantwoording en een zichtbare daad zien als start van het ‘herstelproces’. Interne en externe toezichthouders kijken dan al snel naar de bestuursvoorzitter.

Onderkenning strategische waarde

Het onderkennen van het risico voor reputatie in de boardroom is prima, maar dat is niet voldoende. Bestuurders zullen de strategische waarde van reputatiemanagement moeten onderkennen en daarnaar moeten handelen. Niet alleen voor het beschermen van de reputatie, maar juist ook voor het creëren van onderscheid in de markt. Producten en diensten zijn steeds meer gelijk geworden en consumentenkeuzes worden meer steeds meer gemaakt op waarden en het gedrag van de organisatie achter de merken. De top van merkorganisaties zal steun moeten uitspreken voor het gestructureerd bouwen aan reputatievet voor profilering en als buffer voor slechte tijden. Daarnaast zullen organisaties moeten werken aan een interne cultuur, waarin alle medewerkers een actieve rol hebben in risico- en reputatiemanagement. Reputaties worden immers gebouwd of afgebroken door het gedrag en de acties van de organisatie. Dat vereist commitment van de top. Het besef van het belang van reputatie in de bestuurskamers alleen is niet voldoende. Investeringen in het corporate merk zijn noodzakelijk om daadwerkelijk stappen te maken. Niet alleen in het belang van de eigen organisatie, maar uiteindelijk ook voor het beschermen van de eigen positie van de verantwoordelijke bestuurders. Want dat laatste is dan een logisch gevolg.   

Verschenen op MarketingTribune: http://www.marketingtribune.nl/bureaus/weblog/2015/06/blatter-huges-en-de-zorg-van-bestuurders-om-persoonlijke-reputatie/index.xml

 

Het is onthutsend te zien dat de leiding van de FIFA op de zwartste dag uit haar geschiedenis geen zichtbare leiding gaf aan deze immense crisis. De top, met voorzitter Sepp Blatter voorop, schitterde door afwezigheid en onzichtbaarheid. De woordvoerder werd in stelling gebracht om de internationale media te woord te staan. Zelfs een kort statement van de voorzitter kon er voor de massaal toegestroomde media niet van af. Dat druist volstrekt in tegen de regels van effectief crisismanagement. Natuurlijk is het niet verrassend. Het is illustratief voor het wanbeleid van de FIFA. Een zeer grote schoonmaak en keuze voor nieuw leiderschap is de enige oplossing om een start te maken met het herstelproces van de zwaar beschadigde reputatie van deze organisatie. 

Verantwoordelijkheid voor de leiding

Voormalig General Electric CEO Jack Welch heeft zich nadrukkelijk druk gemaakt over de rol en verantwoordelijkheid van de CEO van een organisatie gedurende een crisis. Hij is van mening dat de bestuursvoorzitter zelf een nadrukkelijke rol dient te hebben en kalm, maar daadkrachtig richting moet geven in de crisis. Dit is bij de FIFA natuurlijk absoluut niet gebeurd. Daarmee oogt de organisatie stuurloos en kwetsbaar. Juist het optreden van de bestuursvoorzitter kan dit tegengaan, ook als hij zelf persoonlijk onder druk staat.

De voorbeeldrol van de CEO in een crisis zal onder meer vorm moeten krijgen en zichtbaar moeten worden door: 

1. Verantwoordelijkheid nemen: de CEO zal moeten opereren, zoals de interne en externe stakeholders ook van leiders verwachten. Vroegtijdig en met openheid, een snelle analyse en met ondersteuning om ook actief te communiceren.
2. Gezicht van de organisatie: het topmanagement is het gezicht en de stem van de organisatie. Zij moet aangeven wat de organisatie doet om het probleem op te lossen en laten zien dat zij haar verantwoordelijkheid neemt. Met positieve taal en vanuit eigen kracht, zonder kritiek en het direct afzetten tegen anderen.
3. Leidinggeven: zeker tijdens crisis wordt leiding verwacht, letterlijk ook door zichtbaar te zijn en met mensen te spreken en hen te stimuleren.

Persoonlijk risico bestuurder

De FIFA-case laat zien hoe hard het gemis van leiderschap kan zijn. Juist in een tijd van crisis. Dat is een les voor andere organisaties. De tijd van 'duiken' voor bestuurders is definitief voorbij. Want organisaties worden kritischer dan ooit bekeken en beoordeeld. En als je dan je verantwoordelijkheid niet hebt genomen als bestuurder dan loop je al heel snel persoonlijke reputatierisico. 

Bedrijven zien reputatieschade wereldwijd als grootste risico

Frank Peters, redactie | 6 mei 2015, 9:36

 

Bijna de helft van de ondervraagde bedrijven is niet klaar om een risico te voorkomen.

Schade aan de reputatie van de organisatie is het grootste risico van dit moment. Dat blijkt uit het Global Risk Management Survey van AON. Zo’n 1.400 global risk management professionals hebben aan dit jaarlijkse onderzoek deelgenomen. Dit onderzoek bevestigt daarmee het beeld dat eerder al in andere onderzoeken onder CEO’s te zien was. De boardroom en risk managers zijn het dus eens over het risico dat hen het meeste wakker houdt. In 2014 stond reputatieschade nog op de vierde plaats in de top tien. Europa week in het onderzoek af van de rest van de wereld. Hier stond ‘reputatierisico’ niet op de hoogste positie, maar scoorde ‘economic slowdown/slow recovery’ een eerste plaats.

Reputatierisico’s kunnen in de ogen van de respondenten onder meer veroorzaakt worden door product recalls, datalekken, fraudeonderzoek, problemen in de supply chain en agressief taalgebruik in klantencommunicatie. Cybercrime is een nieuw risico dat in de top tien is binnengekomen en de aandacht heeft.

 

Niet klaar voor reputatierisico
Ondanks het besef van de dreiging van de reputatieschade geeft vier op de tien onderzochte bedrijven aan niet klaar te zijn voor het voorkomen van dit risico. De bevindingen van AON komen overeen met bijvoorbeeld het onderzoek van Freshfields Bruckhaus Deringer van eind 2013. De helft van de bedrijven gaf toen aan niet klaar te zijn voor reputatiecrises. Vooral de invloed en impact van social media spelen hierbij een belangrijke rol.

Nieuwe risico’s doemen op
De riskmanagers zien voor de nabije toekomst nieuwe risico’s op hun pad komen. Zo verwachten zij onder meer ‘toename van de concurrentie’, ‘economische teruggang’ en ‘veranderende wetgeving’ als toekomstige top drie risico’s voor 2018. Ze verwachten dat de dreiging van het ‘reputatierisico’ afneemt en zakt naar de vijfde positie. Toch doen de CEO’s er goed aan om het reputatierisico zeer serieus te nemen. Immers, de reputatie van de organisatie en die van de CEO raken steeds meer verweven. En daardoor neemt de persoonlijke kwetsbaarheid van de CEO verder toe. Paraatheid en een zeer proactief reputatie- en crisismanagementbeleid zijn dus geboden.

- See more at: http://www.communicatieonline.nl/blog/bedrijven-zien-reputatieschade-wereldwijd-als-grootste-risico#sthash.Qzyj8pWw.dpuf

5 cruciale punten voor communicatie over gevoelige issues

Verschenen op CommunicatieOnline / Frank Peters / 26 maart 2015

Bij vervelende maatschappelijke issues valt niet altijd iets te winnen, maar wel veel succesvol te beschermen.

De recente salarisdiscussie rond de banken was weer een interessant voorbeeld van de manier waarop communicatie vanuit bedrijfsleven en de reactie vanuit de omgeving volledig langs elkaar heen kunnen lopen. Het voorbeeld is niet uniek, maar symptomatisch voor veel communicatie over maatschappelijk gevoelige issues. Met als kenmerk dat actieve open communicatie vanuit de betrokkenen ontbreekt en de omgeving uiteindelijk de regie neemt in de communicatie en het publieke debat domineert. Met alle gevolgen van dien.

Hieronder vijf uitgangspunten voor het omgaan met communicatie over gevoelige issues:

1. Duidelijk doel en verwachtingen

Alles start met de vraag welke rol communicatie moet en kan spelen bij maatschappelijk gevoelige issues. Er zal duidelijkheid moeten zijn over het doel van communicatie. En daarmee ook de verwachtingen van communicatie. Het tonen van transparantie en voeren van een open dialoog is een ander doel dan maatschappelijk draagvlak creëren. Het is dus zaak daar goed over na te denken en met elkaar consensus te creëren. Uitgangspunt is dat het communicatiedoel reëel is. Krom is niet recht te praten, maar je kunt wel discussie hebben met elkaar over de kromming.

2. Perspectief van buiten

Het benaderen van communicatie over gevoelige issues vraagt –net als alle andere communicatie – om het kijken naar het vraagstuk van buiten naar binnen. Het perspectief van de stakeholders geldt als vertrekpunt voor alle communicatie. En de vaststelling dat een onderwerp gevoelig is en veel emotie en reacties zal oproepen betekent niet dat je niet gaat communiceren. Het inzicht in de ander geeft sturing aan het doel, de tactiek, de wijze van communiceren en de inhoud. Daardoor kan communicatie beter gericht worden en effectiever zijn.

3. Open dialoog

Hoe lastig communicatie-onderwerpen soms ook zijn, de verdediging naar voren is de beste strategie. Open communiceren dus en daarmee het bewust en gericht zoeken van de dialoog. Voordeel daarvan is dat je nog enige vorm van regie op framing en timing van de communicatie kunt uitoefenen. En dat je met open vizier de discussie aangaat. Zie communicatie niet als een wedstrijd. In communicatie over een maatschappelijk vervelend issue valt niet altijd iets te winnen, maar meestal wel heel veel te beschermen.

4. Begripvol en empathisch

Als je weet dat er emotie is in de omgeving rond een gevoelig onderwerp dan zal je daar rekening mee moeten houden in de communicatie. Je zult begrip moeten tonen voor die emotie. Natuurlijk haal je deze emotie niet zo maar weg. Maar door te laten zien dat je die onderkent en er dus oog voor hebt, wordt communicatie ‘eenvoudiger’ en meer empathisch. Het is belangrijk om met begrip te starten en vervolgens pas je eigen rationele punt te maken.

5. Maatschappelijke dialoog

Maatschappelijk gevoelige onderwerpen gaan niet zomaar weg. Sterker nog, ze vragen om een fundamentele dialoog met de samenleving. Natuurlijk zijn bedrijven verantwoordelijk voor hun eigen beleid. Maar je opereert in een maatschappelijke omgeving die steeds meer druk uitoefent en macht heeft. De interne en externe stakeholders vinden iets van jouw beleid. Of je dat nu leuk vindt of niet. Het is cruciaal dat bedrijven over maatschappelijke gevoelige onderwerpen nadrukkelijker dan nu het geval is het gesprek zoeken met de samenleving. En daarbij dan vooral luisteren naar de omgeving.

Je moet een open discussie aangaan met alle stakeholders over je positie, jouw maatschappelijke rol en de verwachtingen die de buitenwereld heeft. Het is interessant te zien voor welke reële argumenten de omgeving openstaat.

Het vertrouwen in ondernemingen en hun bestuurders is nog altijd erg laag. Dat wijst ieder jaar weer de Trust Barometer uit. Vertrouwen is in de praktijk de optelsom van transparantie, integriteit en eerlijkheid. Die uitgangspunten kun je dus maar beter centraal stellen in jouw communicatie. Niet alleen in goede tijden, maar ook bij maatschappelijk lastige discussies.

11 onmisbare boeken over crisiscommunicatie en het managen van reputaties

Verschenen op CommunicatieOnline | 18 maart 2015, 9:00

 

De leeslijst van Frank Peters.

Hij schreef zelf het handboek ‘Reputatie onder Druk’, met daarin aandacht voor 'responsivess' als nieuwe reputatiedriver. Het hoort ook zeker thuis in Frank Peters’ eigen lijstje van onmisbare boeken over de praktijk van reputatiemanagement en crisiscommunicatie. Peters stelde op basis van zijn deskundigheid een top van 11 niet te missen titels samen:

Standaardwerk voor crisiscommunicatie. Naast planning en het management van een crisis krijgt vooral de crisisresponse veel aandacht in dit boek.

1. Ongoing Crisis Communications, Timothy Coombs 

Standaardwerk voor crisiscommunicatie. Naast planning en het management van een crisis krijgt vooral de crisisresponse veel aandacht in dit boek.

2. Managing Crises before they Happen, Ian Mitroff

Een interessant boek dat vooral context geeft voor executives.

3. Managers Guide to Crisis Management, Jonathan Bernstein 

Vooral een praktisch boek voor de toepassing van crisismanagement in de dagelijkse praktijk. Met veel checklists. 

4. Stakeholder Power, Steven Walker en Jeffrey Marr 

Een interessant boek over de kracht van stakeholders en de wijze waarop die kracht ten gunste van jouw organisatie kan worden aangewend in plaats van tegen je wordt gebruikt. 

5. Digital Assassination, Richard Torrenzano en Mark Davis 

Een zeer boeiend en actueel boek dat zich concentreert op het beschermen van de reputatie en de organisatie tegen ongewenste online aanvallen. 

6. Wild West 2.0, Fertik Thompson

Net als Digital Assassination een pakkend boek over het beschermen en herstellen van de online reputatie van de organisatie. 

7. Trust Agents, Chris Brogan

Een boek dat gaat over de vraag hoe je online reputatiemanagement en hoe je zogenaamde ‘trust agents’ kunt identificeren en voor je kunt winnen om via hen vertrouwen voor jouw organisatie te creëren. 

8. Taking Brand Initiative, Mary Jo Hatch en Majken Schultz 

Standaardwerk over corporate branding en de belangrijke rol van identiteit en cultuur. 

9. Reputation Management, John Doorley en Helio Fred Garcia 

Een breed en praktisch boek over reputatiemanagement vanuit alle facetten. Met veel aandacht voor best practices.

10. Enchantment, Guy Kawasaki

Interessant boek van deze online meester. Zijn belangrijkste en simpel advies: “Be A Mensch”! Wees als merk Eerlijk, Transparant en Vriendelijk. Dat is de basis voor alles.

11. Spin Sucks, Gini Dietrich

Boek over de aanpak van communicatie en reputatiemanagement in deze digital age. Het boek geeft tips over de manier waarop je authentiek, open en eerlijk communiceert om het vertrouwen van je stakeholders te krijgen.

- See more at: http://www.communicatieonline.nl/nieuws/11-onmisbare-boeken-over-crisiscommunicatie-en-het-managen-van-reputaties#sthash.3PAN1Tob.dpuf

Pagina 3 van 4