Virtus over Vluchtelingen

Geert Wilders houdt het vluchtelingendebat in z’n greep en verdeelt Nederland tot op het bot. En dat is niet verbazingwekkend, want hij krijgt daartoe alle ruimte. Natuurlijk werken kabinet en de overheid keihard vanuit een crisisorganisatie aan het creëren en implementeren van de noodzakelijke oplossingen. Zij ‘vergeten’ echter belangrijke spelregels voor effectief crisismanagement toe te passen. 

De belangrijkste hiaten in de aanpak zoals die tot nu toe gevoerd is en adviezen voor optimalisatie:

  • 1. Toon leiderschap: het kabinet ontbeert een duidelijke leider op dit dossier. Zij spreekt daardoor vanuit meerdere monden en de premier schitterde door afwezigheid. Gedeelde verantwoordelijkheid is prima, maar een crisis van deze omvang heeft een zichtbare leider nodig.
  • 2. Vertel en laat zien wat je doet: het kabinet neemt de omgeving onvoldoende mee in argumentatie en uitvoering van de beleidsacties. En vervolgens overvalt ze direct betrokkenen ook nog met verrassingen. De situatie in Oranje is daar exemplarisch voor. Bovendien is het zaak duidelijk te maken en te tonen hoe de situatie krachtig wordt gemanaged en er korte metten wordt gemaakt met excessen.
  • 3. Toon begrip: meer dan nu gebeurt zal er begrip getoond moeten worden voor de onzekerheid in de samenleving. Natuurlijk zorgen veranderingen als deze voor onrust. Zeker als die worden aangewakkerd door de polariserende Wilders-factor. Daar is te lang aan voorbij gegaan in de aanpak, met alle gevolgen van dien.
  • 4. Empathische communicatie: de communicatie zal empathischer moeten zijn. De samenleving heeft geen oog en oor voor rationele communicatie over het oplossen van een ‘logistiek’ vluchtelingenprobleem. Want zo oogt de aanpak tot nu toe. We hebben het echter over mensen en emotie.  
  • 5. Biedt perspectief: hoe onduidelijk de situatie ook is, toch zal er perspectief geschetst moeten worden. Waar gaan we heen en waar gaat dit eindigen? Uitzichtloosheid leidt tot verdere onzekerheid en onrust. Toon dilemma’s, maar laat ook zien dat je grip hebt op de situatie.

Het kabinet en de overheid staan op achterstand en zullen zeer adequaat moeten acteren om die alsnog goed te maken. Anders heeft deze situatie de potentie om een ‘klassieker' te worden in de praktijk van crisiscommunicatie.  

http://www.communicatieonline.nl/achtergrond/crisisopvang-vluchtelingen-dit-zijn-de-adviezen-die-het-kabinet-moet-opvolgen#sthash.cjKS5pmQ.dpuf