Gemeenten en Zorgtransities

De Reputatieverzekering  voor Overheden: verzekerde ondersteuning bij het bouwen en beschermen van uw reputatie.

Transities in de zorg zorgen voor potentiele reputatie- en crisisdreiging

voor lokale overheden

De markt is in beweging

Reputatiemanagement wordt steeds belangrijker. Niet alleen voor bedrijven, maar juist ook voor overheden en hun bestuurders. Zij hebben namelijk te maken met impactvolle veranderingen, zoals de huidige transities rond de Wmo en de (jeugd)zorg. Deze veranderingen zorgen niet alleen voor mogelijke financiële en kwalitatieve issues, maar kunnen bij incidenten een grote druk en reputatieschade opleveren. Daarop zullen zij dus voorbereid moeten zijn om er goed mee om te kunnen gaan. Virtus Communicaties ondersteunt overheden, organisaties en bedrijven om zich te wapenen voor en te beschermen tegen inbreuken op de reputatie ten tijde van issues en crises. Bovendien hebben we zeer veel ervaring met de zorgsector en de transities die daarin momenteel plaatsvinden.

Aanbod voor bescherming

Virtus Communications heeft speciaal voor overheden een toegankelijke ondersteunende propositie ontwikkeld: De Reputatieverzekering  Overheden.

Wat bieden we u concreet? U kunt voor een laag bedrag per maand van de volgende diensten gebruik maken binnen de basisversie van de Reputatieverzekering  Overheden:

1. Permanente telefonische ondersteuning: gedurende het gehele jaar kunt u contact met ons opnemen in geval van vragen die direct raken aan de bescherming en/of versterking van uw reputatie en voorkomen uit de zorgtransities. Wij helpen u direct met uw vraag en/of reviewen de door u zelf ontwikkelde oplossing.

2. Kwartaalgesprekken: vier keer per jaar voeren we een gesprek met u (twee uur), waarbij wij met u de huidige situatie m.b.t. de zorgtransities en de effecten op uw reputatie en issue/risicosituatie doorspreken en bezien waar speciale aandacht nodig is ter bescherming van uw reputatie of juist kansen kunnen ontstaan om uw reputatie te versterken. U kunt vervolgens zelf door met het uitvoeren van de benodigde acties. Eventueel meerwerk dat indien gewenst uit de telefonischeondersteuning en/of de kwartaalgesprekken voortkomt zullen we u separaat aanbieden.

3. Standby beschikbaarheid en begeleiding van incidenten/crises: daarnaast zijn we voor grote impactvolle gebeurtenissen altijd standby voor directe ondersteuning. Niet alleen voor advisering, maar waar nodig ook voor het uitvoeren van de communicatieacties. De ondersteuning bij crisissituaties worden op uurbasis gefactureerd.

Met De Reputatieverzekering  weet u zich permanent verzekerd van een deskundig advies bij het beschermen van uw reputatie en garanderen wij u toegang tot en beschikbaarheid van onze services en kennis. Daarmee kunt u optimaal regie voeren over uw reputatie tegen vooraf bekende en beheersbare kosten.

Investering

De basisversie (opties 1 en 2) van de Reputatieverzekering  kost u slechts 500 Euro per maand (exclusief BTW). Daarvoor ontvangt u bovenstaande diensten. Dit bedrag factureren wij u steeds voorafgaand aan iedere nieuwe maand. Eventuele aanvullende reputatie-of crisisprojecten worden op basis van projectbegrotingen gecalculeerd of werkelijke uren (in geval van crisis, optie 3) voor u uitgevoerd. De overeenkomst voor De Reputatieverzekering  wordt (steeds) voor de periode van een jaar aangegaan. Afwijkende maatwerkafspraken zijn mogelijk op basis van uw concrete behoefte.

Meer informatie

Meer informatie over onze dienstverlening kunt u krijgen door te bellen met: Frank Peters / 0654615293