Bouw relaties in vredestijd

      Pas in slechte tijden leer je je echte vrienden kennen. Dat weet iedereen die al eens een crisis heeft meegemaakt. En de praktijk wijst uit dat je er dan bijna altijd alleen voor staat en veel opponenten tegenover je vindt. Als je in een crisis een beroep wilt kunnen doen op vrienden of steun wil genereren voor jouw crisisoplossing, dan zal je relaties moeten bouwen in vredestijd. De dialoog met de stakeholders in crisistijd gaat echter verder en moet ervoor zorgen dat de omgeving inzicht heeft in de crisissituatie en de positie van jou of jouw organisatie. De lat ligt daarbij dus aanzienlijk hoger dan het bouwen van relaties. Uiteindelijk doel is namelijk het verkrijgen van begrip en eventueel support voor jouw positie door het beïnvloeden van de percepties van de stakeholders. 

Investeren in relaties

Ga voor jezelf na wie jouw belangrijke stakeholders voor je zijn. Kijk bij het nadenken daarover ook vooral naar de belangrijkste risico’s die je loopt en met welke stakeholders je dan te maken hebt. Breng daarbij in kaart of de stakeholders mogelijk aan jouw kant staan of tegenover je en of ze een hoge impact hebben op de ‘publieke beeldvorming’ over jouw organisatie. Investeer in een open dialoog met medestanders en tegenstanders. Vertel ze waar je mee bezig bent en welke uitdagingen je daarbij tegenkomt. Vriendschap zal niet altijd het resultaat zijn, maar je kunt zeker rekenen op meer begrip en minder tegenwerking. Bovendien is het interessant om te kijken waar gemeenschappelijke belangen en kansen liggen voor het creëren van allianties. Je staat daarmee sterker als het er echt op aan komt. 

Randvoorwaarden voor de dialoog

Natuurlijk is er wel een aantal spelregels waarmee je rekening moet houden om een succesvolle dialoog te voeren:

  • Prioriteer de stakeholders naar positie en impact
  • Ken en respecteer hun verwachtingen en belangen
  • Toon openheid en stel je open voor dialoog
  • Deel de dilemma’s waarmee je worstelt
  • Ga op zoek naar het gemeenschappelijk belang en van daaruit een oplossing.

 

Realiseer dat je nooit iedereen aan jou zijde zult krijgen. Het is namelijk onmogelijk om uiteindelijk ieders belang te dienen en aan ieders verwachtingen te voldoen. Heb dus realistische verwachtingen en focus op de voor jou allerbelangrijkste stakeholders.