Oefenen voor privacy wetgeving?

Bent u klaar voor de nieuwe Europese privacywetgeving? Virtus Communications verzorgt crisisworkshops en crisissimulaties om te oefenen! Cruciaal om te bezien of u in mei 2018 echt klaar bent voor deze wetgeving en adequaat kunt omgaan met overtredingen van deze wet. Ook voor kleinere organisaties die zich de komende maanden moeten voorbereiden. Neem contact op met Frank Peters, telefoon 0654615293.